תיאור פרויקט

יישום נייד Jo1nme מאפשר לך להזמין אחרים וביחד לעשות וידאו משלך, בקלות.